• 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu quả trong triệt lông?

    Để loại trừ các sợi lông ghét bỏ, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể bạn chưa biết, những sợi lông đc làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi các liên kết cộng hóa trị & c…[Read more]

  • jailamount0 became a registered member 4 days, 14 hours ago